ΒΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ

018-βαση επιτοιχια
20

ΚΔ. 18

- Βάση επαγγελματικών ηχείων επιτοίχια
- Μέγιστο βάρος 25 kgr
- Στις τιμές συμβεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.